Объявление

ІХТ Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля

Інститут хімічних технологій (г. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ Зарахування на перший курс денної або заочної форми навчання незалежно від форми фінансування (бюджет або контракт) проводиться за конкурсом суми балів АТЕСТАТУ ТА СЕРТИФІКАТУ Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року на вказані спеціальності з наступних конкурсних предметів: - ЕКОНОМІКА 1...